• Ultrasonic liquid mixing equipment

    Oprema za ultrazvučno miješanje tekućina

    Miješanje praha u tekućine čest je korak u formulaciji različitih proizvoda, poput boje, tinte, šampona, pića ili sredstava za poliranje. Pojedine čestice drže zajedno sile privlačenja različitih fizikalnih i kemijskih priroda, uključujući van der Waalsove sile i površinsku napetost tekućine. Ovaj je učinak jači za tekućine veće viskoznosti, poput polimera ili smola. Sile privlačenja moraju se prevladati kako bi se čestice degloglomirale i raspršile u li ...
  • Ultrasonic dispersion processor for nanoparticles

    Ultrazvučni disperzijski procesor za nanočestice

    Posljednjih godina nanomaterijali se široko koriste u raznim industrijama za optimizaciju performansi materijala. Na primjer, dodavanje grafena u litijevu bateriju može uvelike produljiti vijek trajanja baterije, a dodavanje silicijevog oksida u staklo može povećati prozirnost i čvrstoću stakla. Da bi se dobile izvrsne nanočestice, potrebna je učinkovita metoda. Ultrazvučna kavitacija trenutno stvara bezbroj područja visokog i niskog tlaka u otopini. Ovi h ...